SEILITZ

Kontakt

Telefon: 08-20 41 00

E-post: :per@seilitz.se

Seilitz Juridiska Byrå

Birger Jarlsgatan 41 A

111 45 Stockholm

 
Hem Verksamhet Liten Lagbok Juridiska Länkar Övriga Länkar Myndigheter m.m. Om Juristbyrån

Fri juridisk rådgivning 08-20 41 00.

     

    Välkommen till Seilitz Juridiska Byrås hemsida. Jurist Per Seilitz tillhandahåller fri juridisk rådgivning på tel. 08-20 41 00. Per Seilitz har 30 års erfarenhet av olika juridiska uppdrag i familjerätt, fastighetsrätt, arvsrätt m.m. samt har hållit kurser i ämnet juridiska databaser för domare, åklagare och praktiserande jurister.

    • Du får hjälp med ansökan om rättshjälp och rättsskydd kostnadsfritt.
    • Byrån har hög tillgänglighet per telefon.
    • Du kan även ringa kvällstid.
    • Verksam bl. a inom områdena fastighetsrätt, familjerätt m. m.
    • Kontor i City och i Järfälla.
    • Tel 08-20 41 00.
    • Telefax 070-263 61 85. E:mail:per@seilitz.se
    • Adress: Birger Jarlsgatan 41 A, 3 tr, vid Stureplan.
    • På denna hemsida finns en sammanställning av juridiska resurser i form av länkar till olika juridiska databaser som Du kan ha nytta av.

    Rättsskydd, Rättshjälp.

       Juristbyrå förmedlar rättsskydd och rättshjälp.

       Den statliga rättshjälpen baseras på ekonomisk förmåga. Enligt rättshjälpslagen är rättshjälpen tänkt att träda in när klienten ej har tillgång till rättsskydd.

       Det finns ofta ett rättsskyddsmoment i Din hemförsäkring. Ofta erbjuds även rättsskyddssförsäkring i samband med tecknande av företagsförsäkring. Har Du rättsskydd betalas en del av kostnaden för juristen i form av en självrisk som utgör en viss procentuell del av juristkostnaden.